WSPÓŁPRACA


Uniwersytet Łódzki
www.uni.lodz.pl

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
www.eksoc.uni.lodz.pl

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Łódzkiego
www.msg.uni.lodz.pl

Katedra Wymiany Międzynarodowej Uniwersytetu Łódzkiego
www.msg.uni.lodz.pl

Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej Uniwersytetu Łódzkiego
www.hmeihg.uni.lodz.pl

Studenckie Koło Naukowe TIAL
www.skntial.uni.lodz.pl