KONTAKT


We wszelkich sprawach, zwłaszcza związanych z przesyłaniem artykułów, prosimy kontaktować się z redaktorami:

Piotrem Gabrielczakiem – piotr.gabrielczak@uni.lodz.pl
Jakubem Kronenbergiem – jakub.kronenberg@uni.lodz.pl
Tomaszem Serwachem – tomasz.serwach@uni.lodz.pl