KONTAKT


We wszelkich sprawach, zwłaszcza związanych z przesyłaniem artykułów, prosimy kontaktować się z redaktorami:

Piotrem Gabrielczakiem – pgabrielczak@uni.lodz.pl
Jakubem Kronenbergiem – kronenbe@uni.lodz.pl
Tomaszem Serwachem – serwachtomasz@uni.lodz.pl