DLA AUTORÓW


Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby, które chciałyby zamieścić swój tekst w naszym czasopiśmie. W czasopiśmie publikowane są wyłącznie artykuły,
w których widoczny jest wkład naukowy autora w postaci krytycznej analizy opisywanych zagadnień i/lub opisu rezultatów własnych dociekań, przy czym preferowane są teksty przedstawiające wyniki badań autorów.

Redakcja uznaje za niedopuszczalne nieetyczne praktyki, takie jak: plagiat, ghostwriting czy guest-authorship. Ich wykrycie stanowić będzie podstawę do odrzucenia tekstu.

Wszystkie prace podlegają recenzji w systemie double-blind, w którym autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości. W Ekonomii Międzynarodowej publikowane są wyłącznie teksty zaakceptowane przez dwóch recenzentów. Składane prace powinny być napisane w języku polskim lub angielskim oraz odpowiadać wymogom edytorskim ustalonym przez redakcję.


Wymogi edytorskie